Quỹ căn HHGT chuyển nhượng: CH 07 tầng 0x gốc 1.834 tỷ thấp hơn giá 200tr

16/03/2023

Quỹ căn HHGT chuyển nhượng: CH 07 tầng 0x gốc 1.834 tỷ thấp hơn giá 200tr CH 17 chủ thu 1.8 tỷ ————————- Quỹ căn cho thuê HHGT: CH 09 Full đồ 12tr CH 07 không đồ 6 triệu CH 08 full đồ 15 triệu ...