Chuyển nhượng 30.000m2 (3 ha) bãi đang khai thác để hàng Khu Công Nghiệp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng.

21/10/2021

Chuyển nhượng 30.000m2 (3 ha) bãi đang khai thác để hàng Khu Công Nghiệp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng. Mô tả: DT: 30.000 m2 (3 ha) Mặt đường giao thông 34 m Bãi được Thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam. ...

Chuyển nhượng 6.100 m2 đất Quán toan, Hồng Bàng, Hải Phòng

21/10/2021

Chuyển nhượng 6.100 m2 đất Quán toan, Hồng Bàng, Hải Phòng Mô tả: Diện tích: 6.100 m2 Vị trí: Mặt đường Quán toan, Hồng Bàng, Hải Phòng Mục đích sử dụng: đất thương mại, làm nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua bán và giới ...

Chuyển nhượng 8.000m2 đất quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

20/10/2021

Chuyển nhượng 8.000m2 đất quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng Diện tích: 8.000m2 đất thuê 50 năm và 30 năm. 4.700m đã trả tiền thuế đất và diện tích phần còn lại trả tiền thuế đất hàng năm Gắn liền trên diện tích đất là ...

Chuyển nhượng 8.000m2 đất quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

18/10/2021

Chuyển nhượng 8.000m2 đất quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng Diện tích: 8.000m2 đất thuê 50 năm và 30 năm. 4.700m đã trả tiền thuế đất và diện tích phần còn lại trả tiền thuế đất hàng năm Gắn liền trên diện tích đất là ...

Chuyển nhượng 30.000m2 (3 ha) bãi đang khai thác để hàng Khu Công Nghiệp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng.

18/10/2021

Chuyển nhượng 30.000m2 (3 ha) bãi đang khai thác để hàng Khu Công Nghiệp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng. Mô tả: DT: 30.000 m2 (3 ha) Mặt đường giao thông 34 m Bãi được Thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam. ...

Chuyển nhượng 6.100 m2 đất Quán toan, Hồng Bàng, Hải Phòng

18/10/2021

Chuyển nhượng 6.100 m2 đất Quán toan, Hồng Bàng, Hải Phòng Mô tả: Diện tích: 6.100 m2 Vị trí: Mặt đường Quán toan, Hồng Bàng, Hải Phòng Mục đích sử dụng: đất thương mại, làm nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua bán và giới ...

Chuyển nhượng 8.000m2 đất quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

16/10/2021

Chuyển nhượng 8.000m2 đất quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng Diện tích: 8.000m2 đất thuê 50 năm và 30 năm. 4.700m đã trả tiền thuế đất và diện tích phần còn lại trả tiền thuế đất hàng năm Gắn liền trên diện tích đất là ...

Chuyển nhượng 30.000m2 (3 ha) bãi đang khai thác để hàng Khu Công Nghiệp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng.

16/10/2021

Chuyển nhượng 30.000m2 (3 ha) bãi đang khai thác để hàng Khu Công Nghiệp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng. Mô tả: DT: 30.000 m2 (3 ha) Mặt đường giao thông 34 m Bãi được Thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam. ...

Chuyển nhượng 6.100 m2 đất Quán toan, Hồng Bàng, Hải Phòng

13/10/2021

Chuyển nhượng 6.100 m2 đất Quán toan, Hồng Bàng, Hải Phòng Mô tả: Diện tích: 6.100 m2 Vị trí: Mặt đường Quán toan, Hồng Bàng, Hải Phòng Mục đích sử dụng: đất thương mại, làm nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua bán và giới ...

Chuyển nhượng Bãi để hàng, Khu Công Nghiêp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng.

13/10/2021

Chuyển nhượng Bãi để hàng, Khu Công Nghiêp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng. Mô tả: DT: 30.000 m2 (3 ha) Mặt tiền Bãi: 200 m. Mặt đường giao thông 34 m Cổng mở cho xe ra vào 20 m Bãi được Thiết kế ...