Chuyển nhượng Bãi để hàng, Khu Công Nghiêp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng.

09/10/2021

Chuyển nhượng Bãi để hàng, Khu Công Nghiêp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng. Mô tả: DT: 30.000 m2 (3 ha) Mặt tiền Bãi: 200 m. Mặt đường giao thông 34 m Cổng mở cho xe ra vào 20 m Bãi được Thiết kế ...

Chuyển nhượng Bãi để hàng, Khu Công Nghiêp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng.

02/10/2021

Chuyển nhượng Bãi để hàng, Khu Công Nghiêp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng. Mô tả: DT: 30.000 m2 (3 ha) Mặt tiền Bãi: 200 m. Mặt đường giao thông 34 m Cổng mở cho xe ra vào 20 m Bãi được Thiết kế ...

Chuyển nhượng Bãi để hàng, Khu Công Nghiêp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng.

01/10/2021

Chuyển nhượng Bãi để hàng, Khu Công Nghiêp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng. Mô tả: DT: 30.000 m2 (3 ha) Mặt tiền Bãi: 200 m. Mặt đường giao thông 34 m Cổng mở cho xe ra vào 20 m Bãi được Thiết kế ...

Chuyển nhượng 8.000m2 đất quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

30/09/2021

Chuyển nhượng 8.000m2 đất quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng Diện tích: 8.000m2 đất thuê 50 năm và 30 năm. 4.700m đã trả tiền thuế đất và diện tích phần còn lại trả tiền thuế đất hàng năm Gắn liền trên diện tích đất là ...

Chuyển nhượng Bãi để hàng, Khu Công Nghiêp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng.

30/09/2021

Chuyển nhượng Bãi để hàng, Khu Công Nghiêp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng. Mô tả: DT: 30.000 m2 (3 ha) Mặt tiền Bãi: 200 m. Mặt đường giao thông 34 m Cổng mở cho xe ra vào 20 m Bãi được Thiết kế ...

Chuyển nhượng 8.000m2 đất quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

27/09/2021

Chuyển nhượng 8.000m2 đất quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng Diện tích: 8.000m2 đất thuê 50 năm và 30 năm. 4.700m đã trả tiền thuế đất và diện tích phần còn lại trả tiền thuế đất hàng năm Gắn liền trên diện tích đất là ...

Chuyển nhượng Bãi để hàng, Khu Công Nghiêp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng.

27/09/2021

Chuyển nhượng Bãi để hàng, Khu Công Nghiêp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng. Mô tả: DT: 30.000 m2 (3 ha) Mặt tiền Bãi: 200 m. Mặt đường giao thông 34 m Cổng mở cho xe ra vào 20 m Bãi được Thiết kế ...

Chuyển nhượng 8.000m2 đất quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

25/09/2021

Chuyển nhượng 8.000m2 đất quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng Diện tích: 8.000m2 đất thuê 50 năm và 30 năm. 4.700m đã trả tiền thuế đất và diện tích phần còn lại trả tiền thuế đất hàng năm Gắn liền trên diện tích đất là ...

Chuyển nhượng Bãi để hàng, Khu Công Nghiêp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng.

25/09/2021

Chuyển nhượng Bãi để hàng, Khu Công Nghiêp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng. Mô tả: DT: 30.000 m2 (3 ha) Mặt tiền Bãi: 200 m. Mặt đường giao thông 34 m Cổng mở cho xe ra vào 20 m Bãi được Thiết kế ...

Chuyển nhượng 8.000m2 đất quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

22/09/2021

Chuyển nhượng 8.000m2 đất quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng Diện tích: 8.000m2 đất thuê 50 năm và 30 năm. 4.700m đã trả tiền thuế đất và diện tích phần còn lại trả tiền thuế đất hàng năm Gắn liền trên diện tích đất là ...