Chuyển nhượng đầm nuôi trồng thủy sản phường Phù Liễn quận Kiến An

13/10/2021

Chuyển nhượng đầm nuôi trồng thủy sản phường Phù Liễn quận Kiến An Mô tả: Diện tích: 15.000m2 Đã có nhà, công trình khép kín và mô hình trang trại trên đầm. Vị trí Gần khu nuôi trồng thủy sản của Phú Cường (Phù Liễn, ...

Chuyển nhượng đầm nuôi trồng thủy sản quận Dương Kinh, Hải Phòng

13/10/2021

Chuyển nhượng đầm nuôi trồng thủy sản quận Dương Kinh, Hải Phòng Mô tả: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Diện tích: 80.000 m2 một mặt giáp bờ đê, ba mặt ...

Chuyển nhượng đầm nuôi trồng thủy sản phường Phù Liễn quận Kiến An

08/10/2021

Chuyển nhượng đầm nuôi trồng thủy sản phường Phù Liễn quận Kiến An Mô tả: Diện tích: 15.000m2 Đã có nhà, công trình khép kín và mô hình trang trại trên đầm. Vị trí Gần khu nuôi trồng thủy sản của Phú Cường (Phù Liễn, ...

Chuyển nhượng đầm nuôi trồng thủy sản quận Dương Kinh, Hải Phòng

08/10/2021

Chuyển nhượng đầm nuôi trồng thủy sản quận Dương Kinh, Hải Phòng Mô tả: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Diện tích: 80.000 m2 một mặt giáp bờ đê, ba mặt ...

Chuyển nhượng đầm nuôi trồng thủy sản phường Phù Liễn quận Kiến An

06/10/2021

Chuyển nhượng đầm nuôi trồng thủy sản phường Phù Liễn quận Kiến An Mô tả: ·         Diện tích: 15.000m2 ·         Đã có nhà, công trình khép kín và mô hình trang trại trên đầm. ·         Vị trí Gần khu nuôi trồng thủy sản của Phú ...

Chuyển nhượng đầm nuôi trồng thủy sản quận Dương Kinh, Hải Phòng

06/10/2021

Chuyển nhượng đầm nuôi trồng thủy sản quận Dương Kinh, Hải Phòng Mô tả: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Diện tích: 80.000 m2 một mặt giáp bờ đê, ba mặt ...

Chuyển nhượng đầm nuôi trồng thủy sản phường Phù Liễn quận Kiến An

05/10/2021

Chuyển nhượng đầm nuôi trồng thủy sản phường Phù Liễn quận Kiến An Mô tả: Diện tích: 15.000m2 Đã có nhà, công trình khép kín và mô hình trang trại trên đầm. Vị trí Gần khu nuôi trồng thủy sản của Phú Cường (Phù Liễn, ...

Chuyển nhượng đầm nuôi trồng thủy sản quận Dương Kinh, Hải Phòng

05/10/2021

Chuyển nhượng đầm nuôi trồng thủy sản quận Dương Kinh, Hải Phòng Mô tả: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Diện tích: 80.000 m2 một mặt giáp bờ đê, ba mặt ...

Chuyển nhượng đầm nuôi trồng thủy sản phường Phù Liễn quận Kiến An

04/10/2021

Chuyển nhượng đầm nuôi trồng thủy sản phường Phù Liễn quận Kiến An Mô tả: Diện tích: 15.000m2 Đã có nhà, công trình khép kín và mô hình trang trại trên đầm. Vị trí Gần khu nuôi trồng thủy sản của Phú Cường (Phù Liễn, ...

Chuyển nhượng đầm nuôi trồng thủy sản quận Dương Kinh, Hải Phòng

04/10/2021

Chuyển nhượng đầm nuôi trồng thủy sản quận Dương Kinh, Hải Phòng Mô tả: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Diện tích: 80.000 m2 một mặt giáp bờ đê, ba mặt ...